ПРОДУКТИ

bullet Дървено-стоманени греди
bullet Покривни системи
bullet
Стенни панели
bullet Подови конструкции

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

ПРОЕКТИ

ЗА ФИРМАТА

КОНТАКТИ

Продукти

Фирма “НОРТОП” е създадена през 1993 г. в София. Основен предмет на дейност на фирмата е инженеринг, внос и търговия с качествено нови материали и продукти в областта на строителството.

За изминалите години фирмата установи стабилни позиции в условия на силна конкуренция. Това се дължи най-вече на налагането на нови технологии и продукти, стриктното следене за тяхното качествено изпълнение и влагане, използване на модерна специализирана техника, добрата организация и синхрон между отделните изпълнителски звена, спазване на строителните нормативи и срокове. Не на последно място, за имиджа на фирмата допринася правилният подбор на персонала – търговски, инженерингов, проектантски и изпълнителски състав.

"НОРТОП" ООД

ОФИС / ШОУРУМ
1407 София,
ул. "Голо бърдо" 17

тел: +359 2 962 44 21
факс: +359 2 962 44 46

office@nortop.com

Брошури

proHolz Sofia 2012
[PDF 23,5MB]

Покривни панели
[PDF 1,82MB]

Системен подход
[PDF 19,7MB]