Метална стълба LMK Komfort

Таванска стълба LMKМеталната таванска стълба LMK Komfort осигурява лесен и сигурен достъп до таванското помещение. Термоизолиращият бял капак с U–стойност 1,1 W/m²K осигурява добра топлоизолация. Елементите на стълбата са проектирани така, че да намалят риска от нараняване и да осигурят безопастност при експлоатация. Максималната безопасна товароносимост е 200 кг. При лабораторни тестове, с натоварване от 600 кг, не са регистрирани трайни деформации. Лесен монтаж. Стъпалата са снабдени със система против хлъзгане и ръкохватка за по удобна експлоатация.

Технически характеристики

Технически параметри LMK
Максимална товароносимост 200 кг
Коефициент на топлопреминаване 1,1 W/m2K
Дължина на стъпалото 34 см
Ширина на стъпалото 8 см
Топлоизолация на капака 3 см
Височина от пода 270 см

Размери (см)

60 x 120      70 x 120