THIJ-CONTOP

Сглобяемо складово хале THIJ-CONTOP


Техническа спецификация:

дължина 6 метра
ширина 6 метра
височина на страната неприложимо
височина на билото 1,8 метра
височина на вратата 4,3 метра
ширина на вратата 6 метра
възможни цветове бял/зелен
Брой лица, необходими за строителството 4