Пароизолационно фолио Termofol 90

Ефективна парозащита.

 

 

 

 

 

Показател

Нормативен документ

Стойност

Тегло EN 1849-2 90 g / m²
Макс. сила на опън (здравина на скъсване) EN 12311-1 / T3 надлъжно 230 N / 5 cm
напречно 120 N / 5 cm
Пожароустойчивост ЕN 13501-1 Клас Е
устойчивост на водно налягане    
 
Пропускливост на водна пара    
sd-Стойност EN 1931:2002/В 30 m
Температурна устойчивост    
 
UV-Стабилност вътрешнофирмено предписание 3 месеца

Размери / Опаковка

Ширина на ролката 1,50 m
Дължина на ролката 50 m
Обща повърхнина на ролката 75 m²
Тегло на ролката 7,5 kg