Пароизолационно фолио KRONtherm 110

KRONfol 110

Пароизолационно фолио KRONtherm 110 – много здраво, водонепропускливо, с тегло 110 г./ м², предпазващо топлоизолацията (вата) и покривната  конструкция откъм обитаемото пространство на жилището. Фолиото е бариера, която не позволява проникването на водни пари от вътрешността на сградата в топлоизолацията.

 

Предимства

* Сигурна преграда за водните пари, предпазва изолацията

* Много добри механични качества на разкъсване и опън

* Алуминиев рефлектиращ слой – отразява топлината и я връща в помещението, като по този начин спестява топлоенергия

* Използването в комбинация с висококачествените водонепропускливи фолиа KRONfol осигуряват отлични температурни условия в обитаемите тавански помещения.

termofol2

А – Топлоизолация

В - Пароизолация

termofo3

Структура на KRONtherm 110

KRONtherm 110 е трислойно фолио, притежаващо висока паронепропускливост и механична здравина.

А – слой 3 полиетиленов предпазващ слой
В -  слой 2 алуминиев рефлектиращ екран
С -  слой 1 полипропиленова основна мрежа

 

Параметри

Отн. тегло 110 г./м²
Sd коефициент мин. 45 м
Устойчивост на опън по дължина 250N/5смпо ширина  230N/5см
Температурен диапазон - 40°С – + 80°С
Огнеустойчивост Е
Сертификати СЕ

Размери / опаковка

Ширина на ролката 1.50 м
Дължина на ролката 50 м
Обща повърхнина на ролката 75 м²
Опаковаемо количество 100 ролки/палет