С висока ос на отваряне proSky

Покривен прозорец с висока ос на отваряне

Оста на въртене е изнесена на височина над средата на прозореца.

FDY-V U3 Duet proSky

Двете крила са монтирани в една обща каса.

FYP_VОста на отваряне е изнесена над средата на прозореца. Долната част на крилото действа като прозорец с горната ос, горната част е допълнителен източник на дневна светлина.

Типове прозорци :

С висока ос на отваряне FYP-V U3 proSky.

С висока ос на отваряне и долна неотваряема част FDY-V U3 Duet proSky